Surat Keterangan Hajat

COP DESA

Nomor :                                                                                                    K e p a d a
Lamp :                                                                                                      Yth Bapak Kapolsek Kecamatan
Hal : Mohon Surat Izin Hajat                                                                  di
                                                                                                                    PASURUAN
Dengan hormat .

Meneruskan permohonan dari :

N a m a : A. Khoiri
U m u r : 60 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Desa Tridharmayoga Kec. Ketapang.

Untuk mendapatkan surat izin hajat bagi nama tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 10 Mei 2012
J a m : 10.00 s/d Selesai
Tempat : Tri Dharmayoga
Dengan perlu hajat : Pernikahan
Hiburan : Organ Tunggal
H a r i : Kamis
Tanggal : 10 Mei 2012
J a m : 10.00 s/d 20.00 WIB

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. 

                                                                                                                 Tridharmayoga 03 Mei 2012
                                                                                                                 Kepala Desa Tridharmayoga
                                                                                                                 I MADE ARDANA
Previous
Next Post »

Terima kasih sahabat sudah :
1. Berkomentar
2. Tidak memasukkan link hidup dalam komentar
3. Tidak berkomentar sara/porno EmoticonEmoticon